ชัยพฤกษ์ทับไทร

3193 ตำบล ทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140
โทร. 039-460-191