ชัยพฤกษ์เกษตรขลุง

15/3 ถนนสายตรอกนอง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110