ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์

43/6-9 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-325-683