เกี่ยวกับเรา

ร้านชัยพฤกษ์เกษตร เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมและกำจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช อาหารเสริมสำหรับพืช ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2516 ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี 2533 ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปยังสถานที่ต่าง ๆ รอบจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการได้รับบริการใกล้บ้าน โดยมีสาขาดังต่อไปนี้
1. ชัยพฤกษ์เกษตรเขาไร่ยา
2. ชัยพฤกษ์เกษตรภัณฑ์ (หน้าวัดเขตฯ)
3. พฤกษาภัณฑ์ (ห้วยสะท้อน)
4. ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์
5. ชัยพฤกษ์เกษตรขลุง (ธรรมรัฐกิจเกษตร)
6. ชัยพฤกษ์ทับไทร
7. ชัยพฤกษ์เกษตรไดร์ฟทรู (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี)

ร้านชัยพฤกษ์เกษตร ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค รวมถึงสามารถส่งออกผลผลิตไปยังนานาประเทศได้อีกด้วย

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง หมายถึง การเลือกใช้สารเคมีที่ตรงกับโรคพืชที่เกิดขึ้น ตรงกับประเภทแมลงศัตรูพืช รวมถึงการใส่ปุ๋ยและใช้อาหารเสริมในระยะเวลาที่ตรงตามความต้องการของพืชในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้การลงทุนของลูกค้าเกษตรกรได้รับความคุ้มค่าที่สุด และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค