โปรแกรมจับรางวัล e-coupon

ขั้นตอนการจับรางวัลกิจกรรมคืนกำไรด้วยใจชัยพฤกษ์เกษตรไดร์ฟทรู-เขาไร่ยา ประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

  1. ลูกค้า แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่หน้าร้านชัยพฤกษ์เกษตร สาขาเขาไร่ยา และ ไดร์ฟทรู เพื่อสะสมยอดซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  2. ลูกค้าที่มียอดซื้อยารวมมูลค่า 5,000 บาท จะได้รับ อี-คูปอง จำนวน 1 ใบ
  3. ลูกค้าที่มียอดซื้อ ปุ๋ย จำนวน 10 กระสอบ จะได้รับ อี-คูปอง จำนวน 1 ใบ
  4. จำนวน อี-คูปอง ที่ลูกค้าได้รับ จะถูกประมวลผลจากยอดซื้อตามเงื่อนไขข้างต้นเป็นรายงานรายชื่อและจำนวนคูปองที่ลูกค้าแต่ละท่านได้รับ และจะถูกนำมาสุ่มหมายเลขคูปองให้แต่ละท่านโดยไม่มีการเรียงลำดับหมายเลขคูปอง จะมีการปิดประกาศรายชื่อ-หมายเลขคูปองที่ลูกค้าได้รับ ที่หน้าร้านชัยพฤกษ์ทั้งสองสาขา ก่อนการจับรางวัลเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  5. ทางร้านจะเรียนเชิญตัวแทนจากทางบริษัทผู้เข้าร่วมกิจกรรมและลูกค้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลด้วยโปรแกรม
  6. เมื่อโหลดคูปองเข้าล้อหมุน(ในโปรแกรม) และดำเนินการ จับสลาก โปรแกรมจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากคูปองทั้งหมดที่มี ด้วยฟังก์ชั่น random.Next(firstCoupon, lastCoupon) หมายความว่า หากมีคูปองหมายเลข 63000001 ถึงหมายเลข 63001000 ก็จะสุ่มด้วยการส่งค่า random.Next(63000001,63001001) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมา 1 หมายเลข ตั้งแต่ 63000001 ถึง 63001000 โดยมีการตรวจสอบว่าหมายเลขที่สุ่มออกมาไม่ซ้ำกับหมายเลขเดิมที่ออกรางวัลไปแล้ว จึงจะสามารถถูกรางวัลได้
  7. คูปอง 1 หมายเลข มีสิทธิในการถูกรางวัลได้ 1 ครั้ง
  8. รายชื่อที่ถูกรางวัล จะถูกปิดประกาศไว้ที่หน้าร้านชัยพฤกษ์เกษตร เขาไร่ยา และ ไดร์ฟทรู และประกาศทางเว็บไซต์ของทางร้าน ลูกค้าสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่สาขาที่ลูกค้าซื้อประจำซึ่งจะมีกำกับอยู่ที่ใบประกาศ รหัสสาขา KRY-เขาไร่ยา และ รหัสสาขา DT-ไดร์ฟทรู
  9. สำหรับผู้ถูกรางวัลใหญ่ ในวันที่มาติดต่อรับรางวัล กรุณานำบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตนด้วย

การจัดงานมหกรรมคืนกำไรประจำปี 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ทางร้านไม่สามารถจัดงานขายดังเช่นปีที่ผ่าน ๆ มาแล้วนั้น ทางร้าน ชัยพฤกษ์เขาไร่ยา และ ชัยพฤกษ์เกษตรไดร์ฟทรู ได้ร่วมกันจัดรายการส่งเสริมการขายแบบใหม่ คือ การสะสมยอดซื้อของลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยทางร้านขอให้ลูกค้าได้แจ้ง ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อมาซื้อของในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อบันทึกการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกท่านเป็นยอดสะสม เพื่อนำไปคำนวณการแจก อี-คูปอง (e-Coupon) ให้กับลูกค้าเมื่อระยะเวลาที่กำหนดสิ้นสุดลง และนำไปลุ้นรางวัลดังเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา โดยจะมีการประกาศหมายเลขคูปอง-รายชื่อ ที่หน้าร้านทั้งสองสาขา ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจับสลาก โดยจะมีการเรียนเชิญตัวแทนมาเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลด้วย รายละเอียดต่าง ๆ ทางร้านจะทยอยชี้แจงในลำดับต่อไป

ยินดีต้อนรับสู่ ชัยพฤกษ์เกษตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทางร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาไร่ยา ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งเว็บไซต์ในชื่อ www.chpchan.com โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรมต่าง ๆ จากทางร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาไร่ยา และ ชัยพฤกษ์เกษตรไดร์ฟทรู รวมถึงเป็นบันทึกข้อมูลความรู้ สาระทางการเกษตร โดยเน้นที่พืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง